Kennismaking als gast?

Indien u kennis wenst te maken met de BBC Dronten bent u van harte welkom als gast. U kunt zich via onze website of via één van onze (bestuurs-)leden aanmelden voor een gastbezoek. Tijdens de ontbijtbijeenkomst krijgt u de gelegenheid om uw bedrijf in 1 minuut te presenteren en kunt u visitekaartjes uitwisselen. Na het formele programma zal er met u een evaluatie plaatsvinden met één van onze bestuursleden. Tijdens dat gesprek wordt u nader geïnformeerd over een mogelijk lidmaatschap (mits de branche-exclusiviteit niet in het geding komt). Om een goed beeld te vormen van BBC Dronten stellen wij gasten in staat om twee keer een bijeenkomst bij te wonen.

 

Aanmelden als gast

Wat we doen

De leden van de BBC komen iedere donderdagochtend van 06:45 uur tot 08:30 uur bijeen  voor  een gezamenlijk ontbijt. De bijeenkomsten vinden plaats aan de hand van een vierwekelijks programma, waarin iedere week het uitwisselen van aanbevelingen en het bijhouden van de gerealiseerde omzet centraal staat. Daarnaast heeft iedere ondernemer wekelijks de gelegenheid zichzelf en zijn onderneming voor te stellen en een specifieke zoekvraag onder de aandacht te brengen. Een keer per vier weken vindt een themabijeenkomst plaats waarbij (gast)sprekers een specifiek en doorgaans ondernemingsgerelateerd onderwerp nader bespreken. De bijeenkomsten van BBC laten zich omschrijven als zakelijk en toch informeel. Doordat de ondernemers wekelijks bijeenkomen is er een grotere bekendheid met elkaars onderneming en werkwijze en weten de leden beter wat ze voor elkaar kunnen betekenen. 

Lid worden?

De jaarlijkse bedraagt €425,-. Hiervan worden themabijeenkomsten (gastsprekers), presentaties en organisatiekosten betaald. Daarnaast bedraagt de bijdrage voor het ontbijt €9,- per week. De kosten voor het ontbijt worden halfjaarlijks in rekening gebracht.