Werkwijze

De BBC laat zich kenmerken door branche-exclusiviteit; iedere branche is slechts eenmaal vertegenwoordigd. Daardoor wordt voorkomen dat ondernemers van de BBC in elkaars vaarwater zitten. Wanneer er raakvlakken zijn tussen de ondernemingen is een samenwerking evenwel mogelijk. Indien een ondernemer uit een reeds vertegenwoordigde branche wenst toe te treden zal er altijd overleg plaatsvinden met het zittende lid.

Er wordt een vierwekelijks rooster aangehouden, waarbij tijdens een plenaire bijeenkomst of een bijeenkomst in kleiner comité ruimte is voor netwerken, pitches, zoekvragen, bedrijfspresentaties en themabijeenkomsten. De agenda ziet er als volgt uit:

Aanmelden als gast

                                                                   

1e Week (plenair)

2e Week (plenair)

06:45    Inloop - vrij netwerken

06:45    Inloop - vrij netwerken

07:00    Start ontbijt

07:00    Start ontbijt

07:10    Opening/Mededelingen

07:10    Opening /Mededelingen

07:20    1 min pitch

07:20    30 sec pitch

07:50    Aanbevelingen/omzetronde

07:35    Aanbevelingen/omzetronde

08:00    Discussieonderwerp

07:45    30 min bedrijfspresentatie

08:20    Rondvraag

08:20    Rondvraag

08:25    Resultaat aanbeveling/omzet

08:25    Resultaat aanbeveling/omzet

08:30    Sluiting vergadering

08:30    Sluiting vergadering,                                Gastenevaluatie

 

 

3e Week (klein comité)

4e Week (thema)

06:45    Inloop - vrij netwerken

06:45    Inloop - vrij netwerken

07:00    Start ontbijt

07:00    Start ontbijt

07:10    Opening /Mededelingen

07:10    Opening /Mededelingen

07:20    30 sec pitch

07:15    15 sec zoekvraag

07:35    Aanbevelingen/omzetronde

07:25    Aanbevelingen/omzetronde

07:45    30 min bedrijfspresentatie

07:30    (gast)spreker

08:25    Resultaat aanbeveling/omzet

08:25    Vragen

08:30    Sluiting vergadering

08:30    Sluiting vergadering,                                Gastenevaluatie